شريعتمداري: تعاون، يك فرهنگ در جامعه اقتصادي كشور و بر مبناي قانون اساسي، بخشي از نظام اقتصادي ماست.

 محمد شريعتمداري موفق به دريافت راي اعتماد نمايندگان براي تصدي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي شد

 

جزئیات خبر

جلسه راهبردي روئساي كميسيون هاي تخصصي اتاق با هدف برنامه ريزي جلسات شش ماهه دوم سال برگزار شد

با حضور رئيس اتاق تعاون استان جلسه راهبردي روئساي كميسيون هاي تخصصي اتاق با هدف برنامه ريزي جلسات شش ماهه دوم سال برگزار شد

رئيس اتاق تعاون استان خراسان رضوي گفت: تقويت و توانمندسازي اتحاديه ها و تعاوني ها از برنامه هاي اصلي اتاق تعاون استان مي باشد.

جزئیات خبر

اولين جلسه ستاد عالي هماهنگي و توسعه بخش تعاون خراسان رضوي

اولين جلسه ستاد عالي هماهنگي و توسعه بخش تعاون خراسان رضوي با حضور ابراهيم ميرزايي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري خراسان رضوي، سيدحسين مجتبوي رياست اتاق تعاون استان، محمد سنجري مديركل تعاون، كارورفاه اجتماعي استان و مديران و كارشناسان دستگاههاي اجرايي برگزار شد.

جزئیات خبرابتدا قبلی2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11بعدی انتها