سيدحسين مجتبوي در نشست مشترك با مقام عالي وزارت: بخش تعاون يكي از سه ركن اصلي اقتصاد كشور مي باشد.

جلسه بررسي ديدار و گفتگو وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي با تعاونگران، با حضور هيات رئيسه اتاق تعاون و جمعي از مديران شوراي هماهنگي مديران زيرمجموعه وزارت تعاون برگزار شد.

جزئیات خبر۱۵ دي ماه؛ آخرين مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده

۱۵دي ماه، آخرين مهلت ارايه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه پاييز ۱۳۹۷ است.

جزئیات خبر

كسب رتبه اول كشور در تشكيل تعاوني ها در آذرماه سال جاري توسط استان خراسان رضوي

بر اساس گزارش اخذ شده از سامانه آمارهاي ثبتي وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي در آذر ماه سال جاري استان خراسان رضوي موفق شده رتبه اول كشور را در تشكيل و ثبت تعداد تعاونيها بين ساير استانهاي كشور بدست آورد.

جزئیات خبركارگاه آموزشي هنر با هماهنگي رايزني فرهنگي كشورمان در دانشكده توريسم بلگراد برگزار شد.

انجام وركشاپ براي دانشجويان دانشگاه هنر با حضور سفير ايران و سفير اندونزي و سفير هندوستان در بلگراد توسط شركت تعاوني هنرمندان كارآفرين گلبهار

جزئیات خبر


جلسه هم انديشي هيأت رئيسه اتاق تعاون استان با نماينده مردم مشهد و كلات در مجلس شوراي اسلامي

سيدحسين مجتبوي: اتاق تعاون به عنوان بزرگترين تشكل مردمي و كانون همبستگي و مشاركت عمومي شركت هاي تعاوني و اتحاديه ها براي دستيابي به اهداف بخش تعاون مي باشد...

جزئیات خبر
ابتدا قبلی1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10بعدی انتها