تعاون يعني همراهي در سخت ترين شرايط

جلسه جمع آوري كمك هاي نقدي اتحاديه ها و تعاونگران خراسان رضوي در خصوص كمك به استانهاي سيل زده كشور با حضور مهندس مجتبوي رئيس اتاق تعاون، مهندس سنجري مديركل تعاون،كار و رفاه اجتماعي و تعاونگران استان برگزار شد.

جزئیات خبربرگزاري دوره هاي آموزش مجازي

به جهت تسهيل دسترسي به دوره هاي آموزشي مديريتي، مهارتي و حقوقي تعاوني ها، سامانه آموزش مجازي حوزه تعاون به آدرس : http://vtcc.mcls.gov.ir از سال 97 فعال شده است.

جزئیات خبر


ديدارنوروزي هيات رئيسه و بازرسين اتاق به همراه تني چنداز مديران اتحاديه هابا مديركل استان

ديدار نوروزي هيات رئيسه و بازرسين اتاق تعاون به همراه تني چنداز مديران اتحاديه هابا مدير كل محترم تعاون كار و رفاه اجتماعي استان

جزئیات خبر
ابتدا قبلی1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10بعدی انتها