كارگاه آموزشي هنر با هماهنگي رايزني فرهنگي كشورمان در دانشكده توريسم بلگراد برگزار شد.

انجام وركشاپ براي دانشجويان دانشگاه هنر با حضور سفير ايران و سفير اندونزي و سفير هندوستان در بلگراد توسط شركت تعاوني هنرمندان كارآفرين گلبهار

جزئیات خبر


جلسه هم انديشي هيأت رئيسه اتاق تعاون استان با نماينده مردم مشهد و كلات در مجلس شوراي اسلامي

سيدحسين مجتبوي: اتاق تعاون به عنوان بزرگترين تشكل مردمي و كانون همبستگي و مشاركت عمومي شركت هاي تعاوني و اتحاديه ها براي دستيابي به اهداف بخش تعاون مي باشد...

جزئیات خبر

شركت هاي تعاوني مرزنشينان، سفيران ساكن در خطوط مزري مي باشند.

اسماعيل آذري:

شركت هاي تعاوني مرزنشينان ميتوانند  به عنوان سفيران ساكن در خطوط مزري نقش عمده اي در توسعه اقتصادي استان خراسان رضوي مخصوصا در زمان تحريمهاي ظالمانه داشته باشند.

جزئیات خبر

توسعه بخش تعاون با دستيابي به توسعه پايدار ملي مي باشد...

 يادداشت ...

📃 سيدحسين مجتبوي: توسعه بخش تعاون با دستيابي به توسعه پايدار ملي مي باشد...

جزئیات خبر

ابتدا قبلی1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10بعدی انتها