برگزاري جلسه ستاد هفته تعاون با حضور رئيس، دبير اتاق تعاون و مديركل و معاونين اداره تعاون كار و رفاه

(هفته تعاون گرامي باد)

با حضور رئيس و دبيراتاق تعاون استان، مدير كل و معاونين اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي جلسه ستاد برگزاري مراسم ويژه هفته تعاون برگزارشد .

جزئیات خبر
ابطال مجمع اتاق تعاون خراسان رضوي

رئيس اتاق تعاون استان در رابطه با مجمع نمايندگان اتاق خبر داد:

جزئیات خبر

ابتدا قبلی1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10بعدی انتها