پيام تبريك رئيس اتاق تعاون استان خراسان رضوي به مناسبت فرا رسيدن عيد سعيد قربان

پيام تبريك رئيس اتاق تعاون استان خراسان رضوي به مناسبت فرا رسيدن عيد سعيد قربان

جزئیات خبر

اولين مجمع عمومي اتحاديه شركت هاي توليدي زنبورداري استان خراسان رضوي

اولين مجمع عمومي اتحاديه شركت هاي توليدي زنبورداري استان خراسان رضوي صبح روز سه شنبه مورخ 30 مردادماه 97 با حضور تعاوني هاي عضو و و تعدادي از مسئولين برگزار شد.

جزئیات خبر

روز عرفه

💫 عرفه، روزي است كه نا اميدي از درگاه خدا رخت برمي بندد.

جزئیات خبر

اولين مجمع عمومي اتحاديه شركت هاي تعاوني انرژي هاي تجديدپذير استان

برگزاري اولين مجمع عمومي اتحاديه شركت هاي تعاوني انرژي هاي تجديدپذير استان صبح روز شنبه مورخ 27 مردادماه 97 با حضور تعاوني هاي عضو و و تعدادي از مسئولين برگزار شد.

جزئیات خبر

اولين مجمع عمومي اتحاديه تعاوني هاي توليدي استان

اولين مجمع عمومي اتحاديه تعاوني هاي توليدي استان صبح روز چهارشنبه مورخ 24 مردادماه 97 با حضور تعاوني هاي عضو و و تعدادي از مسئولين برگزار شد.

جزئیات خبر

اولين مجمع عمومي اتحاديه تعاوني هاي حمل و نقل درون شهري بانوان استان

اولين مجمع عمومي اتحاديه تعاوني هاي حمل و نقل درون شهري بانوان استان صبح روز سه شنبه مورخ 23 مردادماه 97 با حضور تعاوني هاي عضو و و تعدادي از مسئولين برگزار شد.

جزئیات خبر

گواهي فعاليت ، بهترين ابزار تعاوني ها براي استفاده از حمايت هاي دولتي ميباشد.

به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون استان خراسان رضوي ، به استناد اختيارات مكتسبه از مفاد ماده(5)قانون بهبود فضاي محيط كسب و كار( مصوب 1390/11/16 مجلس شوراي اسلامي ) و در اجراي ماده (73) قانون اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ( مصوب 1396/02/13) و تبصره هاي ذيل ماده(2) و تبصره (5) ماده (27) قانون نظام صنفي كشور ، صدور " گواهي فعاليت " در اتاق هاي تعاون سراسر كشور آغاز گرديد.

جزئیات خبرهجدهمين نمايشگاه بين‌المللي صنعت ساختمان آغاز به كار كرد

هجدهمين نمايشگاه بين‌المللي صنعت ساختمان امروز با حضور بيش از 900شركت داخلي و خارجي آغاز بكار كرد.

جزئیات خبر