توسعه بخش تعاون با دستيابي به توسعه پايدار ملي مي باشد...

 يادداشت ...

📃 سيدحسين مجتبوي: توسعه بخش تعاون با دستيابي به توسعه پايدار ملي مي باشد...

جزئیات خبر


ايران ميزبان سيزدهمين اجلاس منطقه‌اي ICA

مهلت ثبت نام سيزدهمين اجلاس منطقه اي بخش تعاون در آسيا و اقيانوسيه، تا 24 آبان ماه تمديد شد

جزئیات خبر