مسئولان در اظهار نظرها دقت بيشتري داشته باشند.

🔰#ياسر_فيضي رييس كميسيون تخصصي مرزنشينان كشور در پاسخ به اظهارات #عبدالناصر_همتي رييس كل #بانك_مركزي در خصوص چرايي نوسانات بازار #ارز و افزايش نرخ ارز به دليل  مصوبه آزادي دهها قلم كالا از طريق #مرزنشينان و #ملوانان عنوان كرد:

جزئیات خبر


پنجاهمين نشست كميسيون كشاورزي با حضور معاون تعاون وزارتخانه

حضور محمد كبيري در جمع تعاونگران حوزه كشاورزي؛

پنجاهمين نشست كميسيون كشاورزي با حضور معاون تعاون / مذاكره با شستا براي واگذاري‌ها به بخش تعاون

جزئیات خبر


ابتدا قبلی1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10بعدی انتها