فرم ثبت نام تعاونی های خراسان رضوی در 118 تعاون


2- همراه :
 
1- نام ونام خانوادگی :
 
4- زمینه فعالیت :
 
3- نام شرکت تعاونی :
 
6- شماره ثبت :
 
5- گرایش تعاونی :
 
8- تعداد افراد شاغل در تعاونی :
 
7- مدت زمان فعالیت :
 
11- عضویت در اتاق تعاون :
10- صادرات :
9- کارت بازرگانی :
13- تعداد اعضای تعاونی :
 
12- نام اتحادیه :



15- ایمیل :
14- آدرس :
 
17- نمابر :
16- تلفن ثابت :
 
18- توضیحات
19- لطفا در صورت داشتن ثبت اختراع و یا تقدیرنامه از مراجع ذی صلاح تصویر آن را ارائه نمایید
پسوند فایل باید rar باشد