انتخاب فناوري هاي كاهش شدت انرژي و انتشار در صنعت و معدن 1397/08/09
دانلود فایل

روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي به اطلاع تعاونگران محترم ميرساند:

حداكثر تا تاريخ 30 آبانماه نسبت به ارسال طرحهاي كاهش شدت انرژي اقدام فرمائيد

جهت كسب اطلاعات بيشتر فايل پيوست را مطالعه فرمائيد.