جلسه هم انديشي اتاق تعاون استان با مديران اتحاديه ها و مديران دستگاه هاي اجرايي 1397/08/03


به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون استان خراسان رضوي، در اين نشست مجتبوي رياست اتاق تعاون استان در سخناني گفت: تعاون يكي از مهمترين اركان اقتصاد مقاومتي است و دولت بايد بخش تعاون را تقويت نمايد.
مجتبوي با تأكيد بر لزوم هم افزايي و تعامل دو جانبه في مابين دست اندركاران بخش تعاون و اداره كل افزود: مديران اتحاديه هاي تعاوني و تعاونگران بايستي راهبردها، نقطه نظرات، پيشنهادات و انتقادات خود را به اين اتاق منعكس نمايند تا با همفكري و تشريك مساعي مشكلات مرتفع گرديده و بسترهاي توسعه و تقويت اين بخش بيش از پيش فراهم گردد.
وي در همين رابطه افزود: كميسيون هاي تخصصي اتاق در گرايشهاي شيلات، كشاورزي و صنايع تبديلي، مرزنشينان، حمل و نقل، گمرك و ترانزيت، صنايع دستي، فرش و گردشگري، مسكن، خدمات فني و مهندسي، تامين و توزيع تعاونيهاي مصرف، آموزش، توسعه و ترويج فرهنگ تعاون، سرمايه گذاري بهبود مستمر محيط كسب و كار، بازار سرمايه ، بانك، بيمه، صنعت و معدن، بانوان، دانش بنيان، فناوري اطلاعات و ارتباطات، خدمات، تبليغات و همايشها، توسعه، تجارت و صادرات غيرنفتي، با حضور مديران و نمايندگان اتحاديه ها و تعاوني هاي استان و سازمان هاي مربوطه تشكيل و در جهت رفع مشكلات تعاوني ها از دو سال پيش فعال شده است.
مهندس محمد سنجري در سخناني عنوان كرد: اگر تعاون مي خواهد عملكرد قوي و قابل قبولي داشته باشد بايد بحث اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني را به خوبي پيگيري و رصد نمايد و اين موضوع مهم و از اهميت فراواني برخوردار است.
وي به توزيع اقلام و محصولات مورد نياز مردم توسط اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني اشاره نموده و گفت: خوشبختانه دولت و اركان نظام با تجربه گذشته در توزيع مناسب كالاهاي مورد احتياج مردم توسط تعاوني ها به اين شركت هاي تعاوني و اتحاديه ها اعتماد دارد و ما مي بايست در اين مسير از ظرفيت تعاوني ها به خوبي استفاده كنيم زيرا شبكه بزرگ تعاون در شرايط كنوني مي تواند كمك بسيار خوبي براي دولت در بخش توزيع باشد.
وي در ادامه اين جلسه افزود: با توجه به تغييراتي خوبي كه در مديريت شهرستان مشهد صورت گرفته است بخش مديريت مشهد و اتاق تعاون استان بايد مكمل و تقويت كننده هم باشند و اميدواريم در اين مسير شاهد اتفاقات خوبي باشيم.
 مهندس سنجري درخاتمه تاكيد كرد : بخش تعاون در استان بايد نماد همدلي، رفاقت و صميميت باشد. تعاون همواره بر پايه اخلاق عمومي و پايبندي به ارزشها استوار بوده است و آنچه كه در رسيدن به سهم 25 درصدي تعاون از اهميت بسياري برخوردار است استفاده از پشتوانه مردمي و همان اعتماد اجتماعي آن است كه با استفاده از قوانين بالا دستي مي تواند موجب توسعه عدالت اجتماعي ، كاهش فقر و در نتيجه باعث كاهش فاصله طبقاتي شود.
لازم به ذكر است در اين جلسه مديران اتحاديه ها هر كدام به بيان نكته نظرات خود پرداختند.