جلسه راهبردي روئساي كميسيون هاي تخصصي اتاق با هدف برنامه ريزي جلسات شش ماهه دوم سال برگزار شد 1397/08/01

به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي؛ سيدحسين مجتبوي رئيس اتاق تعاون استان در جلسه روئساي كميسيون هاي تخصصي ضمن خوش آمدگويي به حاضرين در خصوص ارزيابي عملكرد كميسيون هاي اتاق، اظهار داشت: يكي از رويكردهايي كه اتاق تعاون در اين مدت دنبال كرد، تقويت و توانمندسازي اتحاديه‌ها و تعاوني‌ها بود و در اين راستا برنامه‌ريزي‌هايي را جهت ارتقاي سطح كيفيت و توانمندسازي تشكل هاي تعاوني انجام داديم.
وي تشكيل كميسيون هاي تخصصي اتاق را بر اساس آئين نامه مصوب يكي از اقدامات اساسي اتاق تعاون استان برشمرد و افزود: از دو سال قبل چهارده كميسيون اتاق تعاون در موضوع هاي متفاوت با هدف بررسي و رسيدگي تخصصي به مشكلات هر بخش به صورت جداگانه با محوريت اتحاديه هاي استان فعال شد.

رئيس اتاق تعاون استان با تاكيد بر حضور فعال اتحاديه ها در اين كميسيون ها و بررسي تخصصي مشكلات تعاوني ها، اظهار داشت: كميسيون هاي تخصصي اتاق در گرايشهاي شيلات، كشاورزي و صنايع تبديلي، مرزنشينان، حمل و نقل، گمرك و ترانزيت، صنايع دستي، فرش و گردشگري، مسكن، خدمات فني و مهندسي، تامين و توزيع تعاونيهاي مصرف، آموزش، توسعه و ترويج فرهنگ تعاون، سرمايه گذاري بهبود مستمر محيط كسب و كار، بازار سرمايه ، بانك ، بيمه، صنعت و معدن، بانوان، دانش بنيان، فناوري اطلاعات و ارتباطات، خدمات، تبليغات و همايشها، توسعه، تجارت و صادرات غيرنفتي، با حضور مديران و نمايندگان اتحاديه ها و تعاوني هاي استان و سازمان هاي مربوطه تشكيل و در جهت رفع مشكلات تعاوني ها تصميمات مقتضي اتخاذ مي شود.

اسماعيل سلطانخواه مدير تعاون اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان نيز در سخناني با اشاره به اهميت موضوع كميسيون هاي اتاق گفت: اداره كل آمادگي لازم جهت كمك به بهبود روند تشكيل جلسات خواهد داشت.

وي در ادامه گفت: پروژه هاي تعاون كه در استان در حال راه اندازي مي باشد نياز به كمك اتاق و اتحاديه ها دارد تا به نتيجه برسد.
لازم به ذكر است در اين جلسه نحوه صدور پروانه فعاليت براي اتحاديه هاي و تعاوني ها بررسي شد و هر كدام از روئساي كميسيون ها به طرح مسائل و مشكلات پيش رو پرداختند و مقرر گرديد در جلسات آينده نتيجه ي پيگيري موضوعات مطرح شده اعلام گردد.

در پايان رئيس اتاق تعاون استان با استماع نظرات و پيشنهادات روساي كميسيون هاي تخصصي، بر تلاش بيشتر و ارائه تحليل و راهكارهاي بررسي شده در شرايط حساس كنوني اقتصاد تاكيد كرد.