گواهي فعاليت ، بهترين ابزار تعاوني ها براي استفاده از حمايت هاي دولتي ميباشد. 1397/05/18

گواهي فعاليت ، بهترين ابزار تعاوني ها براي استفاده از حمايت هاي دولتي ميباشد.

 

به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون استان خراسان رضوي ،

به استناد اختيارات مكتسبه از مفاد ماده(5)قانون بهبود فضاي محيط كسب و كار( مصوب 1390/11/16 مجلس شوراي اسلامي ) و در اجراي ماده (73) قانون اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ( مصوب 1396/02/13) و تبصره هاي ذيل ماده(2) و تبصره (5) ماده (27) قانون نظام صنفي كشور ، صدور " گواهي فعاليت " در اتاق هاي تعاون سراسر كشور آغاز گرديد.

به گفته هادي ابوي- دبير و عضو هيات مديره اتاق تعاون خراسان رضوي در قوانين بالادستي كشور، حمايت از بخش تعاون از اولويت هاي دولت ميباشد و ارائه گواهي فعاليت توسط تعاوني ها بهترين ابزار براي استفاده از اين حمايت ها ميباشد.

مثلا در استان يزد تعاوني هاي دارنده گواهي فعاليت از تخفيف در تعرفه برق مصرفي برخوردار هستند . در استان خراسان نيز تفاهماتي با شركت برق و ديگر سازمانهاي دولتي انجام شده است. از جمله اين تفاهمات ، هماهنگي با سازمان تامين اجتماعي و متمركز نمودن پرونده هاي شركت هاي تعاوني در يك شعبه مخصوص به منظور دقت نظر و افزايش سهم تعاوني ها از حمايت هاي قانوني اتاق اتاق تعاون ميباشد.

به طور كلي ما با صدور و ارائه گواهي فعاليت به دنبال افزايش سهم تعاون از اقتصاد استان و كشور هستيم.

شركت هاي تعاوني ميتوانند جهت بهره مندي از مشاوره تخصصي بيمه ،مالي ، مالياتي و حقوقي به اتاق تعاون وجهت ثبت نام گواهي فعاليت به به كارگزاري اتاق تعاون به آدرس : ميدان راهنمايي روبروي دستغيب3 پلاك 18 ( تلفن : 38427802 ) مراجعه نمايند.