اولين جلسه كارگروه كمك به سيل زدگان 1397/01/26

به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي؛ اولين جلسه كارگروه كمك به سيل زدگان (آسيب ديدگان از سيل) با محوريت اتاق تعاون و همكاري اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون استان، روز دوشنبه مورخ 26 فروردين ماه در محل اتاق تعاون استان برگزار گرديد.

مهندس مجتبوي ضمن ابراز همدردي با حادثه ‌ديدگان سيل و طلب آمرزش براي قربانيان اين حادثه گفت: كمك هاي ارسالي بايستي بر اساس نياز مردم سيل زده تهيه، جمع آوري و ارسال شود.

وي افزود: اقلام مورد نياز با كمك هاي نقدي توسط تعاونگران، خريداري و براي ارسال آماده سازي مي شود.

مديركل اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان نيز با ابراز تاثر و تاسف بابت حادثه اخير گفت: در شرايط كنوني برطرف نمودن نيازهاي مردم از اولويت همه مسئولين چه دولتي وچه غير دولتي بايد باشد.

 مهندس سنجري در ادامه افزود: تمام اقلام ارسالي بايستي با توجه به نياز مردم سيل زده تجميع و در قالب كاروان تعاونگران استان ارسال شود.

لازم به ذكر است در اين جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص لزوم يكپارچه سازي و متمركز نمودن جمع آوري كمك هاي تعاونگران جهت كمك به سيل زدگان استان معين، مقرر شد كارگروه مربوطه جلسه اي در روز شنبه مورخ 31 فروردين ماه با حضور مديران اتحاديه ها و تعاوني هاي استان تشكيل و پس از بررسي ليست اقلام مورد نياز استان معين، اقدام به خريد يك يا چند كالاي اساسي نموده و پس از تجميع، كالاها به استان مربوط ارسال گردد.