بازديد از كارخانجات شركت تعاوني آرد نانوايان 1397/01/19

به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون استان خراسان رضوي؛ مهندس مجتبوي و هادي ابوي رئيس و دبير اتاق تعاون، مهندس سنجري (مديركل) به همراه معاونين اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي، احمد محمدي و اميد لطفي رياست شعب و رئيس شعبه مركزي بانك توسعه تعاون استان از كارخانجات شركت تعاوني آرد نانوايان بازديد به عمل آوردند.

در اين نشست ابتدا دارابي مدير عامل شركت تعاوني آرد نانوايان ضمن خوش آمدگويي، به ارائه گزارش فعاليت اين شركت پرداخت و گفت: اين شركت در سال 1344 و با صد عضو آغاز بكار نمود و در ادامه ي فعاليت خود كارخانه " آرد ياسين " و  در سال 1377  نيز كارخانه آرد 200 تني " والسي " را افتتاح نموده است.

وي اظهار كرد: چنانچه تسهيلات لازم به اين شركت پرداخت شود، قادر به جذب 50 نفر در حوزه هاي اشتغال جديد در اين تعاوني خواهيم بود.

در ادامه مهندس مجتبوي رياست اتاق تعاون استان، ضمن تشكر از مديركل و معاونين اداره كل و بانك توسعه بابت حضور در اين بازديد گفت: اهميت توليد در اقتصاد جامعه امري ضروري و قابل اهميت مي باشد.

وي در ادامه با اشاره به عملكرد اين شركت گفت: اين تعاوني با تعداد هزار نفر عضو و بالغ بر پنج دهه فعاليت نشان دهنده ي يك شركت موفق در حوزه ي تعاون مي باشد كه بايستي در شرايط اقتصادي كنوني مورد توجه و حمايت قرار گيرد.

رئيس اتاق تعاون استان افزود: همه ي ما بايستي براساس تاكيد مسئولان نظام با استفاده از ظرفيت ها، توان و سرمايه گذاري داخلي استان به حفظ و تقويت اين تعاوني ها علي الخصوص واحدهاي توليدي كمك كرده و باعث رونق توليد شويم.

مجتبوي در پايان خاطر نشان كرد: اتاق به عنوان پارلمان و متولي بخش تعاون آمادگي رسيدگي به درخواست ها و پيگيري آنها از مجموعه هاي زيربط را دارد.

مهندس سنجري نيز در ادامه گفت: در سال جديد همه ما در راستاي رسالت و مسئوليت خويش مي بايست گره اي از مسائل و مشكلات واحد هاي توليدي استان باز كنيم.

مديركل تعاون استان افزود: تنها راه حفظ، تثبيت و ايجاد اشتغال در شرايط كنوني اقتصادي كشور و با توجه به تحريم هايي كه ناشي از سياست هاي خصمانه دشمن مي باشد توجه و تمركز بر پايداري كار و بنگاه هاي اقتصادي داخلي مي باشد.

وي خاطرنشان كرد: در اين شرايط شايد آنطور كه شايسته است نتوانيم در جهت جذب سرمايه هاي خارجي گام برداريم و بايستي توجه و نگاه خود را بر سرمايه هاي داخلي كشور اعم از سرمايه هاي انساني، منابع مالي و ظرفيت هاي داخلي كشور معطوف نمائيم، به همين منظور بايستي در كشور دو بحث حفظ و ايجاد اشتغال مورد توجه قرار گيرد. تنها راهي كه موجب تحقق اين دو رسالت مهم مي باشد توجه و تمركز به توسعه و پايداري بنگاه هاي اقتصادي است.

مهندس سنجري افزود: امروز همه بايد در استان تمام توان و تلاش خود را بكار گرفته و از دستاورد هاي تعاوني كه به عنوان يك ركن مهم اقتصاد مردمي است دفاع نموده و مسائل و مشكلات واحد هاي توليدي، تعاوني، پروژه هاي نيمه تمام، و شركت هاي تعاوني غير فعال استان را رصد كرده و تلاش كنيم تا ظرفيت آنها را بالا ببريم و از سرمايه هاي موجود حداكثر استفاده و بهره برداري را داشته باشيم.

وي در خاتمه به راه اندازي كميته پيگيري مسائل و مشكلات شركت هاي تعاوني در سال جديد در استان اشاره كرد و گفت: بخش تعاون يكي از مهم ترين بخش ها در نظام اقتصادي است و همه ما بايد تلاش كنيم تا از اين ظرفيت در جهت ارتقاء سهم تعاوني و ترويج و گسترش اين فرهنگ استفاده نماييم ما در همين راستا و بر اساس سياست گذاري صورت گرفته برنامه ها و راهبرد هاي خود در سال رونق توليد را تدوين و اجرا نموده و تحقق اين هدف نيز مستلزم نگاهي نو به ظرفيت ها و قابليت هاي بخش تعاوني در جهت ترويج فرهنگ تعاون و استفاده از اين شبكه عظيم اجتماعي اقتصادي در حوزه اقتصاد مقاومتي است.