ديدارنوروزي هيات رئيسه و بازرسين اتاق به همراه تني چنداز مديران اتحاديه هابا مديركل استان 1397/01/06

به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي؛ هيأت رئيسه و بازرسين اتاق تعاون به همراه جمعي از مديران اتحاديه هاي استان جهت ديدار نوروزي با مديركل و مديريت تعاون اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي در دفتر مديركل حضور بهم رساندند.

در ابتدا سيدحسين مجتبوي ضمن تبريك عيد سعيد نوروز و عرض تاسف و تسليت بابت حادثه ي اخير سيل در مازندران و شيراز گفت: بخش تعاون آماده ي كمك رساني و ارسال محموله كمك هاي مردمي به مناطق سيل زده مي باشد.

مهندس مجتبوي گفت: خوشبختانه اتاق و اداره همكاري و تعامل بسيار خوبي باهم برقرار كرده اند، اين همكاري باعث رونق بخش تعاون و تحقق شعار سال ميگردد.

رئيس اتاق تعاون استان با ارائه ي آمار ميزان توزيع كالاهاي اساسي در اسفند ماه سال گذشته توسط اتحاديه هاي مصرف استان گفت: از عملكرد قوي اين اتحاديه ها و ميزان رضايت مردم مي توان نتيجه گرفت بايستي مديريت اقتصاد خرد به بخش مردمي جامعه واگذار گردد، چرا كه بخش تعاون در اين سال ها در شرايط سخت به كمك دولت آمده و حسن نيت خود را ثابت نموده است.

وي در خصوص تشكيل تعاوني گفت: دولت بايستي در ارزيابي خود تجديد نظر كند و هدف رقابت در جهت جذب سرمايه باشد و به سمت خصوصي سازي گام بردارد.

مجتبوي در پايان افزود: خوشبختانه با حضور مدير جواني همچون مهندس سنجري به عنوان مديريت كل تعاون استان و با در نظر گرفتن عملكرد مثبت ايشان و همچنين ايده ها و نظراتشان مي توان به آينده ي اين بخش در استان پيش از بيش اميد داشت.

در ادامه مهندس سنجري ضمن تبريك سال نو گفت: در سال جاري اتاق و اداره كل بايستي با ايده ها، نظرات و برگزاري جلسات هم انديشي با مديران اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني تمامي تلاش خود را براي بدست آوردن سهم تعاون از بخش اقتصاد و همچنين اشتغالزايي توسط سرمايه هاي خرد انجام دهند.

مديركل تعاون استان افزود: شناسايي تعاوني هاي فعال و بازديد از آنها را بايد در اولويت كاري خود قرار دهيم و بر همين اساس بايستي تقويم زماني تهيه گردد.

وي با تاكيد بر حضور بخش تعاون در مثلث اقتصادي افزود: بايستي تعاون به عنوان بخش مردمي اقتصاد با تجميع سرمايه هاي خرد حضوري پررنگ در اين عرصه داشته باشد.

سنجري در ادامه ضمن تقدير از اتحاديه ي مرزنشينان بابت تصويب لايحه اقلام وارداتي مرزنشينان در اصلاح مصوبه ۳۱۸۱۹ هيئت دولت گفت: با توجه به فراهم بودن اين بستر، ميتوان با رونق در حوزه ي صادرات، عملكرد خوبي در اين راستا داشت.

مديركل تعاون استان همچنين گفت: با عنايت به تصويب اين مصوبه بايستي در جهت تخصيص ارز دولتي به مرزنشينان مكاتبات لازم با وزارت متبوع انجام گردد.

وي در خصوص اتحاديه ها و تعاوني هاي مسكن گفت: اتحاديه هاي مسكن ظرفيت خوبي را در جهت اشتغال ايجاد نموده اند وليكن به دليل مشكلات عديده مسكن مهر بايستي تا آخر سال تعيين و تكليف گردد.

سنجري در پايان با ابراز خوشنودي از عملكرد اتاق گفت: همكاري و تعامل اتاق، اتحاديه ها و اداره كل باعث رونق توليد و تحقق شعار سال ميگردد.

شايان ذكر است در ادامه هر يك از مديران اتحاديه ها به بيان نكته نظرات خود پرداختند.