ويژه برنامه سينما كارآفريني به مناسبت دهه مبارك فجر 1397/11/13
دانلود فایل

برگزاري كارگاههاي آموزشـي با موضوعات مرتبط با حوزه كارآفريني و اشتغال اعم از تربيت فرزنـدان كارآفرين ، هوش مالي ، سـينما كارآفريني