پيام تبريك رياست اتاق تعاون استان خراسان رضوي به مهندس رزم حسيني 1397/01/01
دانلود فایل

✅ پيام تبريك رياست اتاق تعاون استان خراسان رضوي به مهندس رزم حسيني

✳️ علي رضا رزم حسيني به عنوان استاندار خراسان رضوي فعاليت خود را از ديروز آغاز كرد.

🔉 (روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي)