آشنايى با #سامانه_جامع_تجارت و #سامانه_نيما 1397/10/15

آشنايى با #سامانه_جامع_تجارت و #سامانه_نيما
#مشهد جمعه ٢١ دى
مدرس: #ساسان_خدايى

محتواى دوره:
بررسى آخرين #تغييرات_سامانه_جامع_تجارت
آشنايى با #سامانه_الكترونيكى_نظام_يكپارچه #معاملات_ارزى
شيوه #فروش_ارز حاصل از #صادرات به سامانه #نيما
شيوه #خريد_ارز براى #واردات از سامانه نيما

مركز آموزش بازرگانى
☎️ 05136013181
🌐 @Business_School