جلسه هم انديشي هيأت رئيسه اتاق تعاون استان با نماينده مردم مشهد و كلات در مجلس شوراي اسلامي 1397/09/22

به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي؛ نشست مشترك اعضاي هيأت رئيسه با حضور نماينده محترم مجلس جناب آقاي سردار كريمي قدوسي در محل اتاق تعاون استان برگزار گرديد.

بر اساس اين خبر در ابتداء اين جلسه مهندس سيدحسين مجتبوي رياست اتاق تعاون خراسان رضوي ضمن خيرمقدم و خوش آمدگويي به حاضرين به لزوم برگزاري اين جلسات تأكيد نمود و گفت: نگاه به تعاون تنها يك نگاه اقتصادي نبوده و اگر نگاهي اجتماعي و فرهنگي به آن داشته باشيم اثر بخشي تعاون در جامعه بيشتر خواهد شد و دست اندركاراني كه در اين عرصه فعاليت مي كنند مسئوليتي بسيار سنگين دارند.

مهندس مجتبوي اظهار داشت: بخش تعاون يكي از اركان اصلي اقتصاد كشور است كه بر اساس سياست هاي اصل 44  قانون اساسي اقتصاد تعاون بخش مردم محور و عدالت محور مي باشد، درخواست ما از دولت و مجلس اجرا نمودن قوانيني است كه براي تعاوني ها تصويب شده است.

رئيس اتاق تعاون استان با اشاره به لزوم توسعه خصوصي سازي و واگذاري امور به بخش غير دولتي گفت: اتاق تعاون داراي پتانسيل و ظرفيت بسيار خوبي در اين حوزه مي باشد كه مي تواند بخش دولتي را در راستاي اجراي اقتصاد مقاومتي و خصوصي سازي ياري و آن را به سمت و سوي سهم 25 درصدي اشتغال رهنمون سازد.

همچنين در ادامه سردار كريمي قدوسي نماينده مردم مشهد و كلات ضمن ابراز خوشنودي از برگزاري چنين جلساتي و مطرح نمودن مشكلات بخش مردمي جامعه، با اشاره به فروپاشي بي قيد و شرط نظام هاي سرمايه داري عنوان داشت: در مقابل اراده ي مردم هيچ قدرتي توان ايستادگي نخواهد داشت.

وي با تاكيد بر اهميت تعاون افزود: چنانچه قانون الهي حاكم نباشد مشكلاتي پيش خواهد آمد لذا قدرت هاي سرمايه گذاري به هيچ عنوان تعاون را نمي پذيرند، هرچند كه در قانون اساسي بسيار به ترويج تعاون تاكيد شده است.

نماينده مردم مشهد و كلات با تاكيد بر تشكيل اتاق هاي فكر و بررسي مسائل و مشكلات تعاون در آنها گفت: اين اتاق ها مي تواند نيازهاي جامعه را بررسي و آن را به نمايندگان مردم منتقل نمايد.

سردار كريمي قدوسي در ادامه افزود: بهترين نوع كار، سرمايه گذاري و اخذ درآمد از طريق بخش تعاون صورت مي پذيرد، وي با اشاره به محوريت تعاوني ها گفت: تقسيم درآمدها بر تمامي اعضا مي تواند به حفظ و پويايي اين بخش كمك شاياني كند و چنانچه شركت هاي تعاوني و اتحاديه ها همبستگي و مشاركت خود را با اتاق هاي تعاون حفظ نمايند ميتوانند با مشاركت همديگر به عنوان بزرگترين فعال اقتصادي در جامعه حضور بهم رسانند.

شايان ذكر است در ادامه اين جلسه روساي اتحاديه ها و كارشناس اداره كل به بيان نكته نظرات خود در راستاي هم افزايي و تعامل سازنده به منظور ارتقاء و گسترش سطح فعاليتهاي بخش تعاون پرداختند.