شركت هاي تعاوني مرزنشينان، سفيران ساكن در خطوط مزري مي باشند. 1397/09/19

اسماعيل آذري:

شركت هاي تعاوني مرزنشينان ميتوانند  به عنوان سفيران ساكن در خطوط مزري نقش عمده اي در توسعه اقتصادي استان خراسان رضوي مخصوصا در زمان تحريمهاي ظالمانه داشته باشند.

شركتهاي تعاوني مرزنشينان تا ابتداي سال 1395 وضعيت اقتصادي خوبي داشتند و هر ساله براي اعضاء سود و همچنين زير ساختهاي بسيار عالي براي شركتها فراهم نمودند تعداد 22 فروشگاه  مجهز در سطح استان جهت خدمات رساني ايجاد شده بود و كالاها با قيمت پايين تر از ساير بخش ها به اعضاء تحت پوشش ارائه مي گرديد و كالاها با برند و نام تجاري شركت ها به اعضاء ارائه مي شود و در امر صادرات و واردات فعاليت و پيشرفت خوبي داشتند.

 بطوري كه در چند سال اخير جزء شركتهاي تعاوني برتر كشور و صادركنندگان نمونه استان بودند اما مصوبه 31819 مورخه 18/3/95 هيات وزيران تمام برنامه هاي اين شركتها را مختل نمود و كم كم مرزنشينان را از صحنه واردات و صادرات خارج نمود و موجب شد تا ركود بر وضعيت فعاليت اين شركت ها حاكم شود . بخشنامه ايكه واردات شركتهاي تعاوني مرزنشينان را محدود به 41 قلم كالا نمود و تنها 2 يا 3 قلم از اين كالاها جزء نيازهاي ضروري مرزنشينان بود و توجيه اقتصادي واردات داشت و آن دو ، سه قلم هم به علت اخذ 30 درصد  حقوق ورودي و هزينه هاي سربار ديگر از جمله ترانزيت داخلي – محدوديت  فروش در استان  عدم اختصاص ارز براي كالاهاي اساسي (در صورتيكه ساير بخش ها هيچ محدوديتي براي ثبت سفارش و واردات با ارز 4200 ندارد، بخش خصوصي يك شركت است كه براي شخص  كار مي كند  اما مرزنشينان تعاوني هايي  هستند كه بايد نياز 700000  ( هفتصد هزار) نفر در استان را تامين نماييم  آيا حقمان نيست كه براي خدمات به مردم ارز دولتي بگيريم و آنگاه با سامانه يكپارچه  مديريت مرزنشينان كه زير نظر وزارتخانه هاي محترم  صمت و تعاون هستند كالاها را با قيمت مناسب به اعضاء بدهيم.

بخش عمده اي از توسعه يك سرزمين منوط به شرايط اقتصادي درون آن منطقه است .

بخش تعاون به عنوان يكي از اجزاي سه گانه نظام اقتصادي با تاسيس شركت هاي تعاوني مرزنشينان سعي در دستيابي به اين سهم داشته است . اين تعاوني ها ميتوانند  به عنوان سفيران ساكن در خطوط مزري نقش عمده اي در توسعه اقتصادي استان خراسان رضوي مخصوصا در زمان تحريمهاي ظالمانه داشته باشنداستان خراسان رضوي داراي 850 كيلومتر مرز مشترك با كشورهاي افغانستان و تركمنستان است و داراي 22 تعاوني مرزنشينان فعال كه ميتوانند نقش موثري در توسعه اقتصادي استان داشته باشند اين شركتها در سالهاي 92-93-94-95 به ترتيب 77280377دلار-93964635دلار-124813334دلار، 54283496 دلار صادرات از مبادي قانوني  به كشورهاي همسايه را داشتند در اين سالها (92-93-94-95 ) پرداخت ماليات 274.000.000.000 ريال(دويست و هفتاد و چهار ميليارد ريال)  و  فقط در دوره يكساله (18/3/95 لغايت 18/3/96 ) تعرفه گمركي (حقوق ورودي ) پرداختي توسط شركتهاي مرزنشينان بابت واردات برنج خريداري شده قبل از مصوبه مذكور بالغ بر 130000000000 (يكصدو سي ميليارد ريال) مي باشد . ساخت 22 فروشگاه در شهرها و شهرستانهاي مرزي و ارائه كالا با نرخ كمتر از بازار باعث اشتغال زايي231نفر(مستقيم) شده است . خريد كالاهاي كشاورزي مرزنشينان  و بسته بندي و صادرات -  ساخت چند كارخانه خوراك دام در مناطق مرزي  - گوشه اي از جايگاه تعاونيهاي مرزنشينان در توسعه اقتصادي استان بوده است .

در حال حاضر تعاوني ها با چالش هايي از قبيل:

الف- عدم اختصاص ارز دولتي براي واردات كالاهاي اساسي مرزنشينان به شركت هاي تعاوني

ب- ماليات 25 درصدي بر درآمد ناچيز مرزنشينان (زماني كه ماده  133 قانون مالياتهاي مستقيم وضع شده است، تشكلي به نام شركت هاي تعاوني مرزنشينان وجود نداشته، پس بايد ماليات داده شود.)

ج- حذف سهم  قابل توجه مرزنشينان از  صادرات استان با ناديده گرفتن ماده 6 قانون مبادلات مرزي كه صادرات مرزنشينان با يك سال تنفس براي واردات است و شامل تعهد ارزي نمي شوند.

د -عدم اختصاص سوخت براي مرزنشينان همه شهرستان هاي ساكن در شعاع 20 كيلومتري مرزي كه به عنوان مثال در خراسان رضوي فقط شهرستانهاي خواف، تايباد، تربت جام و صالح آباد را شامل مي شود و شهرستانهاي سرخس، كلات نادر، درگز و قوچان از اين امر محروم هستند؛ مواجه هستند كه بايستي فكري در اين خصوص كرد.

تبعيض ها، عدم اختصاص ارز و بسياري از هزينه هاي سر بار ديگر كه شامل بخش خصوصي نمي شود؛ باعث مي شود تا قيمت تمام شده كالاهاي اساسي وارداتي براي مرزنشيان حدود سه برابر بخش خصوصي باشد

از آنجائيكه امروز اصلي ترين  دغدغه  مردم مرزنشين، مشكلات معيشتي و اقتصادي مي باشد .

شركتهاي تعاوني مرزنشينان با پتانسيل و امكاناتي كه در سطح استان دارند مي توانند با استفاده از شبكه مديريت يكپارچه مرزنشينان كه در آن هر مرزنشين يك  كارت الكترونيكي دارد و از طريق اين كارت كه تمام اطلاعات آن در وزارت صمت قابل رويت است به اين قشر محروم  خدمات رساني نمايد.

ما تمام امكاناتمان را در راه مبارزه با تحريم هاي ظالمانه در اختيار دولت قرار مي دهيم و دستمان را براي رفع مشكلات در دست مسئولين ميگذاريم.

 مسئولان مشكلات را  با استفاده از كارشناسان اتحاديه مرزنشينان آسيب شناسي كنند ، ساز و كارهاي شفاف و قابل كنترل ارائه دهند – هر روز يك بخشنامه صادر نكنند ، به قانون مقيد باشند و وعده هاي غير عملي ندهند، از آنجائيكه تحريم ها، شامل تعاوني هاي مرزنشينان نمي گردد، ما مي توانيم در تامين نياز مردم مرزنشين و حتي كل استان براي كشور عزيزمان ايران جان فدايي نماييم . ما سربازان و بسيجيان جنگ اقتصادي با دشمن هستيم. ان شاء الله

اسماعيل آذري

مدير عامل شركت تعاوني مرزنشينان سفير بخش مركزي سرخس

رئيس اتحاديه شركتهاي تعاوني مرزنشينان خراسان رضوي

دبير كميسيون مرزنشينان اتاق تعاون ايران