آخرین اخبار و اطلاعیه ها

تعاون يعني همراهي در سخت ترين شرايط

جلسه جمع آوري كمك هاي نقدي اتحاديه ها و تعاونگران خراسان رضوي در خصوص كمك به استانهاي سيل زده كشور با حضور مهندس مجتبوي رئيس اتاق تعاون، مهندس سنجري مديركل تعاون،كار و رفاه اجتماعي و تعاونگران استان برگزار شد.

جزئیات خبر